انواع ملزومات بسته بندی

ملزوماتی برای بسته بندی محصولات توسط تسمه های بسته بندی و دستگاههای بسته بندی وجود دارد. ایران پک پلاست در تهیه این ملزومات شما را یاری خواهد کرد. برخی از این محصولات را در ادامه خواهید دید.

توزیع انواع ملزومات بسته بندی مانند تسمه بسته بندی و تسمه کش برقی توسط شرکت ایران پک پلاست.

piccarve

تولید بست فلزی تسمه

بست پیچیده تسمه ها

تولید بست پیچیده تسمه

تسمه کش دستی سامسونگ

تسمه کش دستی سامسونگ

ملزومات-بسته-بندی

نبشی پلاستیکی (گوشه کارتن)

ملزومات-بسته-بندی-2

نبشی پلاستیکی (گوشه کارتن)

بسته-بندی

H-84

ملزومات-بسته-بندی

H-83